تفاهمنامه حقوق شهروندی میان وزارت دادگستری و انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تفاهمنامه حقوق شهروندی  میان  وزارت دادگستری و انجمن مددکاران اجتماعی ایران
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: مددکاران اجتماعی در کشور جایگاه ممتازی در ارایه خدمت به مردم دارند و در زمینه حقوق شهروندی می‌توانند نقش آفرینی کنند. به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، محمود عباسی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان... 

آخرین موضوعات