در پیام های مردمی ، آنها از پلیس درخواست می کنند که در بحث امنیت اخلاقی اقدام کنند.

در پیام های مردمی ، آنها از پلیس درخواست می کنند که در بحث امنیت اخلاقی اقدام کنند.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، سردارحسین اشتری در مراسم اختتامیه چادرهای آسمانی گفت: نیروی انتظامی براساس وظیفه ذاتی خود و براساس قانون حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ، کرامت انسانی و امنیت مردم است. وظیفه پلیس ایجاد نظم و امنیت برای اقشار مختلف... 

آخرین موضوعات