تدوین لایحه «تامین امنیت زنان در خانواده»

تدوین لایحه «تامین امنیت زنان در خانواده»
معاون مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه با اعلام مخالف نبودن دولت با مرخصی سه ساله زایمان زنان شاغل و اضافه شدن سه سال به سن استخدام مادران جوان، اعلام کرد: این امور به زودی به تصویب می‌رسند. رییس مرکز امور زنان‌ و خانواده ریاست جمهوری از... 

آخرین موضوعات