ضرورت رصدگری، آینده نگری و مدیریت امور اجتماعی با رویکرد اجتماعی

ضرورت رصدگری، آینده نگری و مدیریت امور اجتماعی با رویکرد اجتماعی
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه سازمانهای غیردولتی در برهه کنونی بیشتر درگیر حوزه اجرا هستند افزود: اجتماعی شدن ‏نیازمند ‏توجه همه جانبه به ظرفیتهای سازمانهای غیردولتی در حوزه اعتیاد است‎. به گزارش سایت تخصصی مددکاران اجتماعی به... 

در برنامه های توسعه ای کشور کمترین توجه به برنامه های اجتماعی شده است

در برنامه های توسعه ای کشور کمترین توجه به برنامه های اجتماعی  شده است
دبیر علمی سومین همایش مددکاری اجتماعی ایران گفت : تاملی کوتاه بر پنج برنامه توسعه ای  بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد به جز برنامه چهارم توسعه، در بقیه برنامه کمترین توجه هم به حوزه اجتماعی نشده است. سید حسن موسوی چلک افزود: مروری بر احکام برنامه پنجم... 

آخرین موضوعات