همه جنبه‌های فرهنگ غرب منحط نیست

همه جنبه‌های فرهنگ غرب منحط نیست
یک استاد مددکاری اجتماعی با بیان اینکه در برنامه‌های شبکه ماهواره‌ای تنها بخش منحط فرهنگ غرب تبلیغ و بر آن تاکید می‌شود، گفت: در این شرایط صداوسیما باید حساب شده‌تر کار کند و مخاطبان و به ویژه جوانان را دربرابر برنامه های شبکه‌های ماهواره‌ای واکسینه... 

آخرین موضوعات