برای نخستین بار در کشور بخش بستری توانبخشی بیماران ام .اس افتتاح شد

برای نخستین بار در کشور بخش بستری توانبخشی بیماران ام .اس افتتاح شد
بخش بستری توانبخشی بیماران ام .اس برای نخستین بار در کشور در بیمارستان رفیده امروز دوشنبه با حضور رییس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح افتتاح شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا ، «احمدعلی کامرانی» رییس... 

آخرین موضوعات