ماجرای بلال فروشی که نفر دوم شورای مهاباد شد

ماجرای بلال فروشی که نفر دوم شورای مهاباد شد
ماجرا از یک برگ آگهی تبلیغاتی نه چندان با کیفیت در مهاباد شروع شد. اگهی تبلیغاتی که وسط همه پوسترها و بنرها و شعارهای بقیه کاندیداها بدجوری به چشم می‌آمد و در کمتر از یک روز در کل شهر پخش شد. مردم اولش خندیدند «ممدبلال‌فروش کاندیدای انتخابات شورای شهر... 

آخرین موضوعات