زمان دقیق برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران مشخص شد

زمان دقیق برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران مشخص شد
  بدینوسیله به اطلاع «اعضاء پیوسته» انجمن مددکاران اجتماعی ایران می رساند با توجه به برگزاری جشن عید غدیر توسط شرکت ملی نفت ایران برای کارکنان شرکت و همزمانی با جلسه انجمن، ساعت برگزاری جلسه عادی مجمع عمومی سالیانه انجمن از ساعت تغیر کرد. جلسه مجمع... 

آخرین موضوعات