انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی برگزار شد.
به نام خدایی که در این نزدیکی است اعضای محترم با سلام و احترام ضمن سپاس از همه دوستانی که با حضور در مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن چه با عنوان کاندیدا و چه به عنوان شرکت کننده شکوه خاصی به مجمع بخشیده بودند که سر تعظیم جلوی آنها فرود می آورم و سپاس ویژه... 

آخرین موضوعات