انتظارات مددکاران اجتماعی از مجلس دهم در حوزه آسیب های اجتماعی چیست؟

انتظارات مددکاران اجتماعی از مجلس دهم در حوزه آسیب های اجتماعی چیست؟
از مجلس دهم در مورد آسیب های اجتماعی انتظار داریم با توجه به روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی در کشورمان و از طرف دیگر شروع به کار مجلس دهم شورای اسلامی و با توجه به اهمیت این قوه در کاهش آسیب‌ها، انتظار می‌رود که سیاستگذاری‌ها متناسب با موضوعاتی باشد... 

سمت جدید دکتر جوادی و انتظارات مددکاران اجتماعی

سمت جدید دکتر جوادی و انتظارات مددکاران اجتماعی
وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی – همانطوریکه در خبرها نیز شنیدید طی حکمی از سوی دکتر وحیده نگین، سرپرست موسسه آموزش عالی بهزیستی کشور، سید محمد حسین جوادی به سمت “معاون آموزشی و پژوهشی ” موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی کشور منصوب شد.با توجه... 

آخرین موضوعات