انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی بعنوان انجمن علمی دانشجویی برگزیده انتخاب شد

انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی بعنوان انجمن علمی دانشجویی برگزیده انتخاب شد
جشنواره تقدیر از برترین های انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در روز دوشنبه اول خرداد ماه از ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با هدف تقدیر از برترین های انجمن علمی و دانشجویی دانشگاه با حضور شورای... 

آخرین موضوعات