انتخاب دکتر محمد زاهدی اصل به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

انتخاب دکتر محمد زاهدی اصل به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران
وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی- به گزارش وبلاگ اوای مددکار و به نقل از سایت رسمی انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران سومین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران در اسفند ماه برگزار و نتیجه آراء بدین شرح اعلام گردیده است: ۱- دکتر علی اکبر تاج... 

آخرین موضوعات