گفتگو با مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه لرستان

گفتگو با  مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه لرستان
  – با انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه لرستان چگونه می توان تماس گرفت؟ آدرس دفتر انجمن در استان لرستان، خرم آباد، خیابان انقلاب، روبه روی بیمارستان شهدای عشایر، کوچه تختی، جنب بانک ملت، پلاک ۷۲، طبقه دوم، کلینیک مددکاری اجتماعی شمس کریمان است.... 

آخرین موضوعات