گفتگویی با مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه کرمان

گفتگویی با  مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه کرمان
انجمن مددکاران اجتماعی ایران در راستای تحقق اهداف والای خود و با هدف گسترش و ترویج حرفه مقدس مددکاری اجتماعی و به منظور بهره مندی از تجارب و توانمندی های بالقوه مددکاران اجتماعی سراسر ایران اقدام به راه اندازی شعبه استانی در سطح کشور نموده است و به همین... 

آخرین موضوعات