بیانیه انجمن مددکاران اجتماعی شعبه استان اردبیل در ارتباط با آتنا

بیانیه انجمن مددکاران اجتماعی شعبه استان اردبیل در ارتباط با آتنا
  ❌آتنا رفت…اتناهای دیگر را دریابیم!❌ 💫💫💫💫💫💫💫 🚩قتل فجیع آتنا باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی و شکل گیری اجماع عمومی و وجدان جمعی شده و در مدت کوتاهی توانست به تیتر خبری رسانه ها تبدیل شود . صد البته نقش پر رنگ شبکه های اجتماعی را در این... 

آخرین موضوعات