همایش ملی مددکاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی | مطالبه گری در سایه تعامل به منزله سکوت و یا خاموشی نیست

همایش ملی مددکاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی | مطالبه گری در سایه تعامل به منزله سکوت و یا خاموشی نیست
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد؛ ضرورت تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی/ برگزاری همایش ملی مددکاری اجتماعی در ۶ اردیبهشت رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تأکید بر اینکه سازمان نظام مددکاری اجتماعی باید تشکیل شود،... 

حرفه مددکاری اجتماعی، ارتقاء دهنده انسجام اجتماعی در سطح جامعه

حرفه مددکاری اجتماعی، ارتقاء دهنده انسجام اجتماعی در سطح جامعه
انسجام اجتماعی، علل و دلایل آن، حضور و غیاب و اشکال و انواع آن، یکی و شاید مرکزی ترین مسئله در لایه های سیاستگذار اجتماعی در گذشته و حال بوده است. این سازه جامعه شناختی به دلیل تحول شرایط جوامع و شکاف های عمیق تاریخی که به واسطه مدرنیته و اثرات و تبعات... 

آخرین موضوعات