واکنش یک مددکار اجتماعی به گزارش روزنامه جام جم درباره اورژانس اجتماعی

واکنش یک مددکار اجتماعی به گزارش روزنامه جام جم درباره اورژانس اجتماعی
امروز مورخ یکم اردیبهشت 95، روزنامه جام جم، گزارشی با عنوان “اورژانس اجتماعی در کما“ را بعنوان تیتر اول خود به انتشار رساند. طرح صورت مسأله در این گزارش اگرچه لازم و شایسته بود اما در بیان علل و پرداختن به راهکارها، آنچنان که انتظار می رفت رفتار... 

آخرین موضوعات