تصویب برنامه درسی کاردانی حرفه‌ای«اورژانس اجتماعی» در دانشگاه علمی کاربردی

تصویب برنامه درسی کاردانی حرفه‌ای«اورژانس اجتماعی» در دانشگاه علمی کاربردی
شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مشخصات کلی، سرفصل و ریز محتوای برنامه درسی دوره کاردانی حرفه‌ای اورژانس اجتماعی را تصویب کرد. به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر رجبعلی برزویی معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: رشته کاردانی... 

آخرین موضوعات