اوقات فراغت جوانان و آسیب‌های اجتماعی

اوقات فراغت جوانان و آسیب‌های اجتماعی
به جرأت می‌توان گفت اوقات فراغت امروز بیش از هر زمان دیگری است؛ چرا که ساعات رسمی کار در مراکز کاری کشورهای مختلف تقلیل یافته است. بنابراین هر فردی، چند ساعت فارغ از کار در اختیار دارد که باید برای استفاده از آنها طبق نظر میل و امکانات خود برنامه‌ریزی... 

آخرین موضوعات