دوری عاطفی در جامعه زیاد شده است/ مددکاران اجتماعی گردهم می آیند

دوری عاطفی در جامعه زیاد شده است/ مددکاران اجتماعی گردهم می آیند
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از برگزاری اولین دیدار مهربانی اجتماعی پیشکسوتان و مددکاران اجتماعی برگزار می شود. سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن  اعلام این خبر اشاره کرد که یکی از نیاز های بشر وجود ارتباط با دیگران است. در راستای... 

آخرین موضوعات