موج “روابط جنسی پر خطر” و نگرانی از شیوع ایدز در ایران

موج “روابط جنسی پر خطر”  و نگرانی از شیوع ایدز در ایران
اردیبهشت 93 آمار جدیدی از ایدز به گوش رسید که خبر از افزایش تصاعدی این بیماری از طریق روابط جنسی داشت. مینو محرز، رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران، از کاهش سن ایدز در ایران خبر داده و نسبت به افزایش تعداد نوزادانی که با بیماری ایدز متولد می‌شوند هشداد داده... 

آخرین موضوعات