هشدار یک مددکار اجتماعی در مورد شیوع ایدز در کودکان

هشدار یک مددکار اجتماعی در مورد شیوع ایدز در کودکان
یک مددکار اجتماعی از نتایج تحقیقی در خصوص فراگیری بیماری ایدز در میان کودکان کار خبر داد که بر اساس این تحقیق میزان ابتلای کودکان زباله‌گرد و دستفروش به بیماری ایدز برابر با زنان ویژه است. فرشید یزدانی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: حدود 4/5 درصد کودکان... 

آخرین موضوعات