مددکاری اجتماعی در ایران فقیر است-ایزدپور

مددکاری اجتماعی در ایران فقیر است-ایزدپور
علیرضا ایزدپور در گفتگویی ضمن اینکه در حوزه مددکاری اجتماعی در ایران بسیار فقیر هستیم، اظهار داشت: مددکاری اجتماعی یکی از با قدمت ترین حرفه های دنیا و کشور است. وی در ادامه اضافه کرد: مددکاری اجتماعی به صورت علمی از سال ۱۳۳۷هجری شمسی در ایران توسط ستاره... 

آخرین موضوعات