دولت به جای پیگیری حمایت ازاتباع مشکلات اقتصادی را حل کند

دولت به جای پیگیری حمایت ازاتباع مشکلات اقتصادی را حل کند
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت شرایط بازگشت اتباع بیگانه به کشورشان را هرچه سریعتر فراهم کند.   روح الله بابایی صالح درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص ارجاع طرح حمایت از اتباع بیگانه درکمیسیون اجتماعی، گفت:  درحال... 

آخرین موضوعات