بازار فروش کلیه؛ چهار فروشنده، یک خریدار!

بازار فروش کلیه؛ چهار فروشنده، یک خریدار!
کمی مانده به میدان ولیعصر(عج)، خیابانی است که چشم امید همه بیماران کلیوی به آن است. خیابان فرهنگ حسینی را همه بیماران کلیوی می‌شناسند چرا که دفتر «انجمن حمایت از بیماران کلیوی» درآن قرار دارد. اما بیشتر از انجمن، همه، این خیابان را به آگهی‌هایی می‌شناسند... 

آخرین موضوعات