بازدید از منزل در مددکاری اجتماعی

بازدید از منزل در مددکاری اجتماعی
برای امروز قصد دارم به یک سری از نکاتی که در هنگام انجام بازدید از منزل لازمه از سوی مددکاران اجتماعی مورد توجه قرار بگیره اشاره کنم . به همین خاطر از مقدمه ای که استاد گرامی جنای آقای دکتر انور صمدی راد با عنوان استانداردهای ایمنی برای کارورزان و مددکاران... 

بازدید از منزل به سبک مددکاری اجتماعی-یزدانی

بازدید از منزل به سبک مددکاری اجتماعی-یزدانی
در این مجال، قصد داریم در مورد یکی از ابزارهای کار مددکاران اجتماعی یعنی “بازدید از منزل” صحبت کنیم. خواننده محترم احتمالاً شنیده یا به عینه مشاهده کرده که در همسایگی اش فردی با لباس رسمی و ظاهری موجه به منزل نیازمندی مراجعه کرده باشد یا از همسایه،... 

آخرین موضوعات