کودکان بازمانده از تحصیل، واقعیتی خاموش

کودکان بازمانده از تحصیل، واقعیتی خاموش
 سال‌های سال است در لابه‌لای خبرهای مربوط به دانش‌آموزان و فرهنگیان مطالبی هم به کودکان خارج از چرخه تحصیل اختصاص پیدا می‌کند اما گویی توجه به این کودکان در حوزه مسئولان نیست زیرا که زود به فراموشی سپرده و در جامعه رها می‌شوند. کودکان بازمانده از... 

آخرین موضوعات