بانک اطلاعات ایده های اجتماعی

بانک اطلاعات ایده های اجتماعی
طرحی از: سید حسن موسوی چلک(مددکار اجتماعی) کارشناس مسئول اجرایی: مجید هوشمند(مددکار اجتماعی) خرداد ماه 1391 بسمه تعالی   طرح بانک اطلاعات ایده های اجتماعی مقدمه:     دنیای انسان ها دنیای خلق اندیشه های آنان است.انسان ها هر پدیده ای را که در دنیای واقعی خلق... 

آخرین موضوعات