راهیابی یک مددکار اجتماعی به شورای اسلامی از حوزه آمل

راهیابی یک مددکار اجتماعی به شورای اسلامی  از حوزه آمل
طبق اخبار بدست آمده آقای میرزاعلی درویشی مددکار اجتماعی بانک ملی استان مازندران در چهارمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از حوزه انتخاباتی شهر آمل توانست با کسب 5720 رای  به عنوان نفر هجدهم و عضو علی البدل به شورای اسلامی شهر آمل  راه  پیدا کند.این... 

آخرین موضوعات