شبکه مجازی از بحران تا تهدید/ ارتباط موزائیکی افراد خانواده

شبکه مجازی از بحران تا تهدید/ ارتباط موزائیکی افراد خانواده
گرایش اقشار مختلف جامعه به‌ویژه نسل جوان و نوجوان به استفاده از شبکه های اجتماعی باعث شده تا کارشناسان نسبت به هدررفت اوقات فراغت در فضای مجازی و آسیبهایی که آنها را تهدید می کند هشدار دهند. مهناز قربانی: امروزه استفاده از شبکه های مجازی بخش مهمی از... 

آخرین موضوعات