مقصر بحران‌مصرف در ایران؛مردم یا مسئولان؟

مقصر بحران‌مصرف در ایران؛مردم یا مسئولان؟
مصرف برق ایرانیان ۳برابر میانگین جهانی است. سرانه مصرف انرژی در ایران ۴برابرکشوری مثل هند با یک میلیارد جمعیت است. ایران سومین رتبه مصرف گاز را در جهان داراست. ایران بالاترین میزان مصرف نان را در جهان داراست. ایرانیان چند برابر میانگین جهانی روغن مصرف... 

آخرین موضوعات