در صورت واگذاری اورژانس اجتماعی به بخش خصوص؛ کلینیک های مددکاری اجتماعی بهترین گزینه اند

در صورت واگذاری اورژانس اجتماعی به بخش خصوص؛ کلینیک های مددکاری اجتماعی بهترین گزینه اند
در پی درج خبر واگذاری اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی دکتر «حسین اسد بیگی» رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی به «ایران» گفت: اورژانس اجتماعی کشور به دلیل داشتن فعالیت‌های حساس و مرتبط بودن آن با آسیب‌های اجتماعی براحتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست... 

اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی واگذار می شود

اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی واگذار می شود
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: به دنبال واگذاری بسیاری از امور سازمان بهزیستی به بخش خصوصی هستیم و در فاز نخست اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شود. به نقل از میزان،حبیب الله مسعودی فرید گفت: معتقد هستیم تمام امور اجرایی سازمان بهزیستی... 

آخرین موضوعات