حیوان آزاری، ‌بداخلاقی اجتماعی که جرم است

حیوان آزاری، ‌بداخلاقی اجتماعی که جرم است
در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان حیوان‌آزاری یکی از انواع بداخلاقی های اجتماعی و یک جرم قضائی شناخته می شود اما در ایران تاکنون حیوان آزاری جرم تلقی نشده و قانون مدونی در این خصوص نداریم. این در شرایطی است که جامعه شناسان حیوان آزاری را یکی از دلایل... 

آخرین موضوعات