اورژانس اجتماعی در کُما؛ کمبود نیرو و بی‌کیفیتی خدمات، 2مشکل اصلی اورژانس اجتماعی

اورژانس اجتماعی در کُما؛ کمبود نیرو و بی‌کیفیتی خدمات، 2مشکل اصلی اورژانس اجتماعی
اورژانس اجتماعی آن‌قدر ناشناخته است که در طول یک سال فقط 650 هزار بار با آن تماس گرفته می‌شود (مقایسه کنید با آمار چند میلیونی تشکیل پرونده در محاکم در هر سال) و ماموریت‌هایش آن‌قدر ناشناس مانده که از این میزان تماس فقط 150 هزار مورد مرتبط بوده است. آسیب‌های... 

آخرین موضوعات