مراکز توانمندسازی معتادان در 14 استان کشور فعال می شود

مراکز توانمندسازی معتادان در 14 استان کشور فعال می شود
هم اکنون در استان تهران بیش از 100 مرکز غیر مجاز ترک اعتیاد وجود دارد و این رقم می تواند در استان البرز بیشتر باشد که این تعداد در استان ها متفاوت است اما آمار دقیقی از مراکز غیر مجاز ترک اعتیاد در سطح کشور وجود ندارد. معاون پیشگیری، درمان و اعتیاد سازمان... 

بیش از 20 میلیون خانواده در کشور وجود دارد.

بیش از 20 میلیون خانواده در کشور وجود دارد.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته بیش از 20 میلیون خانواده در کشور وجود دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران اراک براتی سده در همایش ملی علمی ، تخصصی مددکاری و سلامت اجتماعی خانواده در اراک... 

آخرین موضوعات