همه چیز برای برگزاری نکوداشت دکتر سام آرام مهیاست

همه چیز برای برگزاری نکوداشت دکتر سام آرام مهیاست
برنامه ریزی مراسم نکوداشت دکتر سام آرام انجام شده و همه چیز برای برگزاری این مراسم آماده است. روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی- غلامعلی قربانی عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ضمن بیان این مطلب گفت: برپایی مراسم نکوداشت برای پیشکسوتان و کسانی... 

آخرین موضوعات