برگزاری هم اندیشی ابتکارات اجتماع محور شهر تهران

برگزاری هم اندیشی ابتکارات اجتماع محور شهر تهران
نشست هم اندیشی ابتکارات اجتماعی شهر تهران با حضور مسئولین کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و هیئت، مدیران و کارشناسان اجتماعی شهرداری مشهد روز دوشنبه مورخ ۲۴/۷/۹۱ در سرای محله کاووسیه برگزار شد. در این نشست مهدی فلاحی، مدیر... 

آخرین موضوعات