گناباد آماده برگزاری بزرگترین کنفرانس مددکاری اجتماعی(تصاویر)

گناباد آماده برگزاری بزرگترین کنفرانس مددکاری اجتماعی(تصاویر)
سایت تخصصی مددکاران اجتماعی –  بزرگترین کنفرانس مددکاری اجتماعی اجتماعی ایران با موضوع امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه 12 و 13 شهریور  در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد  و با مشارکت ده ها نهاد و سازمانهای مختلف برگزار می شود. این سومین کنفرانس مددکاری... 

آخرین موضوعات