مراسم یادبود خانم ستاره فرمانفرمائیان برگزار شد

مراسم یادبود خانم ستاره فرمانفرمائیان برگزار شد
عصر روز چهارشنبه ۲۴/۳/۱۳۹۱ مراسم یادبود مرحومه خانم ستاره فرمانفرمائیان با حضور جمع کثیری از مددکاران اجتماعی و به همت شاگردان ایشان در برج سامان برگزار گردید. در این مراسم سخنرانان به بررسی اثرگذاری خانم فرمانفرمائیان و مدرسه عالی خدمات اجتماعی در... 

آخرین موضوعات