سومین همایش آموزشی بنیاد کودک اردبیل به همت انجمن مددکاران اجتماعی

سومین همایش آموزشی بنیاد کودک اردبیل به همت انجمن مددکاران اجتماعی
سومین همایش آموزشی مادران بنیاد کودک شعبه اردبیل، به همت انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل برگزار شد. این همایش که در سالن آمفی تئاتر بانک ملی به اجرا در آمد، صاجبنظران و اساتید مدعو به عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، نقش والدین و مناسب سازی... 

آخرین موضوعات