آموزش مددکاران بنیاد کودک توسط انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل

آموزش مددکاران بنیاد کودک توسط انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل
انجمن مددکاران اجتماعی ایران – شعبه  استان اردبیل طبق تفاهمنامه ای ، اقدام به برگزاری دوره آموزشی  رایگان برای مددکاران شاغل بنیاد کودک شعبه اردبیل نموده است. به گزارش روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، این دوره آموزشی در قالب 25 ساعت کلاس... 

آخرین موضوعات