فعالیت 31 کلینیک مددکاری اجتماعی در استان اصفهان

فعالیت 31 کلینیک مددکاری اجتماعی در استان اصفهان
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: 30 کلینیک مددکاری اجتماعی در سطح استان زیر پوشش معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی بوده و خدمات لازم را دریافت و به مددجویان ارائه می دهند. محمود محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کمبود امکانات مالی... 

آخرین موضوعات