روز جهانی مددکاری اجتماعی 2015 در کشورهای مختلف به روایت تصاویر

روز جهانی مددکاری اجتماعی 2015 در کشورهای مختلف به روایت تصاویر
سایت تخصصی مددکاران اجتماعی – هرساله در سومین سه شنبه ماه مارس که به عنوان روز جهانی مددکاری اجتماعی نامگذاری شده است در بسیاری از کشورهای جهان برنامه ها و مناسبتهای مختلفی در تکریم این روز برگزار می گردد و امسال نیز اعضای IFSW (فدراسیون جهانی مددکاران... 

آخرین موضوعات