پیام تبریک به آقای دکتر مصطفی اقلیما

پیام تبریک به آقای دکتر مصطفی اقلیما
جناب آقای دکتر مصطفی اقلیما انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت ریاست بورد تخصصی مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت و درمان ، تبریک عرض نموده و برای حضرتعالی در بهبود و ارتقاءکیفی سطح آموزشی رشته مددکاری اجتماعی آرزوی توفیق مسئلت می نماییم. مدیریت و هیئت... 

آخرین موضوعات