افتتاح نخستین بوستان مددکاران اجتماعی ایران در گناباد

افتتاح نخستین بوستان مددکاران اجتماعی ایران در گناباد
در ادامه برگزاری سومین کنفرانس مددکار اجتماعی به عنوان «امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه» نخستین بوستان مددکاران اجتماعی با مساحت 2 هکتار به بهره‌برداری رسید. در این بوستان بیش از هزار اصل درخت با هدف همکاری انجمن مددکاران اجتماعی با محیط زیست کاشته... 

آخرین موضوعات