برگزاری بیست و هشتمین همایش مددکاری اجتماعی ایران

برگزاری بیست و هشتمین همایش مددکاری اجتماعی ایران
بیست و هشتمین همایش مددکاری اجتماعی ایران همزمان با روز مددکار برگزار شد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ این همایش با حضور معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری تهران ، رئیس سازمان جوانان هلال... 

آخرین موضوعات