سن بیوه‌گی در ایران به ۱۷ سال رسید!

سن بیوه‌گی در ایران به ۱۷ سال رسید!
یک متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناسی اجتماعی از رسیدن سن بیوه‌گی به ۱۷ سال خبر داد. مجید ابهری با اعلام این مطلب، گفت: حدود ۲میلیون زن سرپرست خانوار داریم که سالی ۶۰ هزار نفر به آنها اضافه می‌شود. وی با اشاره به اینکه زن بیوه در جامعه یک طعمه محسوب می‌شود،... 

آخرین موضوعات