بیانیه سایت تخصصی مددکاری اجتماعی در ارتباط با انتخابات

بیانیه سایت تخصصی مددکاری اجتماعی در ارتباط با انتخابات
♻️ در جهت احترام به همه سلیقه ها و جهت گیریهای انتخاباتی اعضای محترم کانال و نیز کاربران محترم، مجموعه وب سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و شبکه های اجتماعی زیر مجموعه در انتخابات ریاست جمهوری از هیچ کاندیدای خاصی حمایت نکرده و بی طرفی خودش را اعلام... 

آخرین موضوعات