29 اُمین همایش ملی انجمن مددکاران اجتماعی به روایت تصاویر

29 اُمین همایش ملی انجمن مددکاران اجتماعی به روایت تصاویر
بیست و نهمین همایش ملی مددکاران اجتماعی با موضوع “نظم اجتماعی و مددکاری اجتماعی” برگزار شد. به گزارش وبسایت تخصصی مددکاران اجتماعی، همایش نظم اجتماعی و مددکاری اجتماعی از سوی انجمن مددکاران اجتماعی ایران و با مشارکت گسترده نهادها و سازمان های... 

آخرین موضوعات