بیماران اسکیزوفرنی خطرناک نیستند

بیماران اسکیزوفرنی خطرناک نیستند
سرویس اجتماعی «فردا»: اسکیزوفرنیا، شایع‌ترین بیماری روان است که با وجود پیشرفت‌های علمی در حوزه روانپزشکی همچنان در بسیاری زمینه‌ها ناشناخته باقی مانده است. نبود حمایت های دولتی از بیماران حوزه روان، ارائه نشدن خدمات تخصصی درمانی، بستری، اورژانس... 

آخرین موضوعات